ZNAČAJ AGILNE TRANSFORMACIJE ZA UNAPREĐENJE POSLOVNIH PROCESA

  • Đorđe Nikolić
Ključne reči: projektni menadžment, agilno upravljanje projektima, agilna transformacija, okviri agilne transformacije

Apstrakt

Ovaj rad je sveobuhvatna analiza agilne transformacije organzicija i njenog uticaja i zna­čaja u svetu poslovanja. Uključuje teorijsku i emprijsku analizu agilne trnasformacije kao koncepta koji se sve više koristi, a zasniva se na fleksibilnosti, brzini i efikasnosti. Cilj master rada je da pruži uvid u ključne aspekte agilne transformacije i ukaže na efekte koje ona ima na organizacione procese, kulturu i rezultate.

Reference

[1] Tabak, Е., & Kukić, D. (2016). Upravljanje projektima digitalne humanistike, International scientific journal of media, communication, journalism and public relations, 127.
[2] Jovanović , М. (2017). Prilog istraživanju uslova za uvođenje agilnih metoda u preduzeća (Doctoral dissertation, University of Novi Sad (Serbia)).
[3] Fabijanec, K. (2022). Agilnost i agilna transformacija menadžmenta (Doctoral dissertation, University North. University center Koprivnica. Department of Business and Management).
[4] Jovanović, А. D., Jovanović, F. P., Miletić, L. Z., & Berić, I. М. (2016). Application of agile methodologies in software development. Tehnika, 71(6).
[5] Igrec, А. (2018). Digitalna transformacija (Doctoral dissertation, University of Zagreb. Faculty of Organization and Informatics. Department of Information Systems Development).
[6] Dumbović, L. (2022). Digitalna transformacija u industriji medija i zabave (Doctoral dissertation, University of Zagreb. Faculty of Organization and Informatics. Department of Organization).
[7] Mijić, D. R. (2017). Proposal of approach to organizational project management in the process of digital transformation in 2017. 25th Telecommunication Forum (TELFOR) (pp. 1-4). IEEE.
Objavljeno
2023-08-02
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment