UTICAJ KONFLIKTA NA ONBORDING PROCES

  • Biljana Momirović
Ključne reči: Konflikt, Onbording, Poslovanje

Apstrakt

Predmet istraživanja ovog master rada jesu konflikti koji se dešavaju u toku onbording pro­grama. Cilj ovog istražovanja jeste da indetifikujemo potencijalne konflikte koji se mogu desiti u toku onbor­ding procesa između novozaposlenog i ostatka kolektiva i da pronađemo adekvatne načine za predupređenje tih konflikata, kako ne bi došlo do neželjenih posledica po rad i poslovanje organizacije.

Reference

[1] G. Bradt,M. Vonnegut (2009) Onboarding: How to Get Your New Employees Up to Speed in Half the Time . John Wiley & Sons, Inc.
[2] M. Stein, L. Christiansen (2010) Successful onbording: Strategies to Unlock Hidden Value Within Your Organization. McGraw Hill Professional.
[3] K. W. C. De Dreu., M. J. Gelfand (2013) The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations. Psychology Press.
[4] S. McConnon, M. McConnon. (2008) Conflict Management in the Workplace. How To Books Ltd.
Objavljeno
2023-08-02
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment