ПРИМЕНА ДИГИТАЛНИХ АЛАТА, АНАЛИЗЕ ПОДАТАКА И МАШИНСКОГ УЧЕЊА У ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ

  • Јелена Попара
Ključne reči: Интерна ревизија, управљање ризицима, дигитални алати, анализа података

Apstrakt

Рад представља теоретску и практичну анализу тренутног степена развоја и коришћења дигиталних алата од стране интерне ревизије у нафтној индустрији. Укључује компара­тивну анализу различитих ИТ решења и примену дигиталних алата, алата за напредну аналитику и машинско учење у различитим фазама спровођења интерне ревизије у циљу аутоматизованe анализе трендова, тестирања интерних контрола и као крајњи циљ достизање нивоа предиктивне аналитике и доношења одлука заснованих на подацима.

Reference

[1] Udruženje internih revizora Srbije, definicija interne revizije, https://uirs.rs/standardi-i- smernice/obavezne-smernice/definicija-interne-revizije/.
[2] Н.Симеуновић, Б.Лалић “Оператициони менаџмент,” пп. 264, 2016.
[3] Компетенција за рад интерних ревизора у јавном сектору и алати за процену компетенција, Министарство финансија РС, УНДП, пп 11-19, 2022.
[4] D. L. Rogers, Vodič kroz digitalnu transformaciju. 2019.
[5] Наука о подацима, https://builtin.com/data-science/2022.
[6] CFA 2020, Kaplan Schweser, level 2, book1, Ethical and Professional standards, Quantitive methods and Economics, reading 7, Machine learning, пп 209-217, 2022.
Objavljeno
2023-08-02
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment