PROJEKTOVANJE HIDRAULIČNOG SISTEMA INDUSTRIJSKIH KOČNICA VITLA

  • Boris Timko
Ključne reči: hidraulični sistemi, kočnice vitla

Apstrakt

U ovom radu je obrađena primena hidraulike na kočnice vitla. Na osnovu principa rada isprojektovan je hidraulični sistem koji zadovoljava sve njene zahteve.

Reference

[1] Mitar T. Jocanović, Automatizacija procesa rada-Osnove hidrauličnog upravljanja, Novi Sad, 2015.
[2] Vladimir Savić, Osnovi uljne hidraulike, IKOS, Zenica, 1991.
Objavljeno
2019-03-22