UTICAJ NAGRAĐIVANJA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

  • Bojana Stanković
Ključne reči: zaposleni, motivacija, organizacija, zadovoljstvo, nagrađivanje

Apstrakt

Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih u današnje vreme postaju fokus razmišljanja menadžmenta, jer upravo zaposleni predstavljaju glavni alat konkurentske sposobnosti i prednosti organizacija na tržištu. Motivisanje i adekvatno nagrađivanje zaposlenih postali su ključni zadaci i funkcije menadžmenta ljudskih resursa. Svrha ovog rada je utvrđivanje značaja nagrađivanja i njegovog uticaja na zadovoljstvo zaposlenih, kao jednog od aspekata radne motivacije. Za ispitivanje zadovoljsta zaposlenih korišćen je upitnik koji se zasniva na proceni zadovoljstva zaposlenih u oblastima kao što su materijalni i nematerijalni podsticaji i uslovi rada.

Reference

[1] Šarčević, М. i Balotić, G. (2010). Međuzavisnost motivacije zaposlenih i produktivnosti u preduzeću. Ekonomski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, BiH.
[2] Pajević, А. i Ferhatović, М. (2019). Motivacija i učenje. Državni univerzitet u Novom Pazaru.
[3] Stepanov, S., Paspalj, D. i Butulija, M. (2016). Motivacija zaposlenih kao ključnih pokazatelj zadovoljstva poslom. Ekonomija: Teorija i praksa.
[4] Nićin, N. i Vasiljević, J. (2015). Procesne teorije motivacije. FBIM Tranasactions.
[5] Došenović, D. (2016). Sistemi nagrađivanja zaposlenih radnika u organizacijama. Bijeljina. Oikos institut.
[6] Janjić, I. i Ilić, Đ. (2019). Zadovoljstvo poslom kao merilo subjektivnog uspeha u karijeri. Beograd. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo.
[7] paulspector.com.
Objavljeno
2023-08-01
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment