STRATEŠKO POZICIONIRANJE I DIGITALNA TRANSFORMACIJA U OBLASTI DISTRIBUCIJE I DOSTAVE

  • Anđela Vukanović
Ključne reči: Digitalna transformacija, Strateški menadžment, Fedex

Apstrakt

Za većinu kompanija na tržištu, digital­na transformacija ima ogroman značaj i donosi koristi poput brže komunikacije sa korisnicima/kupcima, saradni­cima, lakšeg održavanja sistema, komunikacije zaposlenih, mogućnosti poslovanja na različitim tržištima. Predmet istraživanja rada bazira se na primenu novih tehnologija u tradicionalnom poslovnom okruženju. Glavni fokus rada je usmeren na analizu strateške pozicije kompanije Fedex kao i predstavljanje primera digitalne transformacije u kompa­niji kroz uslugu: Online Shipping for everyone.

Reference

[1] Billjana Stojković, Vojno delo (2009) „Upotreba pojma strategija u savremenom dobu“, Kruševac
[2] Milena Mirjanović,Visoka poslovna škola strukovnih studija (2018), „Strategijski menadžment“ Leskovac
[3] Materijal sa SOVA platforme predmeta „Strateški menadžment”
[4] Zvaničan sajt kompanije Fedex (www.fedex.com) [4,11,13]
[5] Novi div na području logistike, https://www.dw.com/-hr/novi-div-na-podru%C4%8Dju-logistike/a-18366732 (pristupljeno 2020.)
[6] Carl Shapiro,Wiley (1989.) „The Theory Of Business Strategy”, USA
[7] Mitch Amsler Jed Cullen JC Erdmenger, Academia (2010), „Strategic Report for Fedex Corporation”, USA
[8] H.Igor Ansoff, Palgrave Macmillan, (2007.) „Classic Edition Strategic Management Book“, UK
[9] H.Igor Ansoff, Daniel Kipley, A.O.Lewis, (2007.) Implanting, Strategic Management, Palgrave Macmillan
[10] Philip Sadler, Kogan Page Business Books (2003.) „Strategic management“, USA
[12] Ivana Ćirković (2018), „Digitalni marketing” , (pristupljeno 2022.)
[14] The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond https://www.weforum.org/agenda/-2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ (pristupljeno 2022.)
[15] The Nine Elements of Digital Transformation https://sloanreview.mit.edu/article/the-nine-elements-of-digital-transformation (pristupljeno 2022.)
[16] A Step-by-Step Guide To Digital Transformation (2015) https://www.slideshare.net/niallmckeown/-digital-transformation-45738266 (pristupljeno 2022.)
[17] Klaus Schwab, Currency (2016.) “The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How To Respond”
[18] What is digital business transformation? The essential guide to DX https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/#Digital_transformation_happens_everywhere (pristupljeno 2022.)
[19] https://digitalnafirma.rs/digitalizacija.html (pristupljeno 2022.)
[20] C. Petar,FTN (2020.) „Digitalna transformacija poslovanja i njene bezbednosne implikacije,” Novi Sad
[21] https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet-/Disertacija159110166024189.pdf?controlNumber=(BISIS)114666&fileName=159110166024189.pdf&id=15558&source=NaRDuS&language=sr (pristupljeno 2022.)
[22] Klaus Schwab, ‎Currency (2016.) “The Fourth Industrial Revolution“, USA
[23] David L. Rogers, Columbia Business School (2016) “The Digital Transformation Playbook”, USA
Objavljeno
2023-08-01
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment