IMPLEMENTACIJA VITKE PROIZVODNJE U POSTROJENJU ZA MESANJE ULJA U RAFINERIJI AL-ZAVIIA

  • Abdalraheem Alrujbani
Ključne reči: Lean proizvodnja, 5S, JIT, kanban, vizuelni menadžment

Apstrakt

Lean proizvodnja je uvedena u prerađivačku industriju pre skoro trideset godina. Suština novog poslovnog modela bila je da se otpad eliminiše pomoću lean alata prema osam kategorija otpada Taichi Ohnoa. Mnoge fabrike su postale konkurentnije sa tehnikama za smanjenje otpada, ali neke od njih su se suočile, i još uvek se suočavaju sa neuspesima. Ovim istraživanjem predloženo je da se neki od lean alata primeni unutar jednog od industrijskih objekata u Libiji, zastupljenog u fabrici za mešanje i punjenje mineralnih ulja koja se nalazi u rafineriji Al-Zaviia. Kako bi se postigli ciljevi istraživanja, biće primenjeni odgovarajući alati LEAN a to su: 5s, JIT, kanban, vizuelno upravljanje, totalno produktivno održavanje, rešavanje problema.

Reference

[1] Wael Abdel-Fattah Al-Sarayrah, Al-Bahith Al-Eqtisadi magazine, No. 02, 2020.
[2] Ohno, T. (1988). Toyota Production System: Portland, USA, Productivity Press.
[3] Bell, Steve, 2006, Lean Enterprise system.
[4] Sekine K., Arai K., (1998), TPM for the Lean Factory.
[5] www.leanmanufacturingtools.org
[6] Dr. Fathi Ali Muharram, “Principles in Manufacturing and Production Management, a Scientific and Applied Study.
[7] www.flexqube.com, accessed: 09.04.2020
[8] William.J.Stevenson "Operations Management" Mc Graw Hill 7 edition 2002.
[9] www.netsuite.com, accessed: 03.05.2021
[10] Shingo, S. (1987), Cambridge, USA Productivity Press.
[11] www.Reliableplant.com, Published by Noria Corporation.
[12] www.All about Lean.com Publishing 2021.
Objavljeno
2023-07-31
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment