UTICAJ ORGANIZACIONE PODRŠKE NA ORGANIZACIONU POSVEĆENOST

  • Jovana Tripković
Ključne reči: organizaciona podrška, organizaciona pos¬većenost, afektivna posvećenost, organizacija, zaposleni

Apstrakt

U radu se vrši analiza uticaja organizacione podrške na organizacionu posvećenost. Cilj istraživanja jeste shvatanje značaja konstrukta organizacione podrške i načina na koji ovaj konstrukt utiče na organizacionu  posvećenost  zaposlenog.

Reference

[1] Koderman, Đ. I. (2021). Organizaciona posvećenost zaposlenih kao rezultat zadovoljstva poslom. Trendovi u poslovanju, 1(17), 16-24.
[2] Lekić, N., Vukosavljević, D., Tankosić, J. V., Lekić, S., Mandić, S. (2021). Impact of motivational factors on organizational commitment of bank employees. Ekonomija-teorija i praksa, 14(1).
[3] Martać, M. (2019) Uticaj posvećenosti kompaniji od strane zaposlenih na njihovu motivaciju za rad u IT industriji. Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
[4] Đorđević, B. (2004). Employee commitment in times of radical organizational changes. Economics and Organization, Vol. 2.
[5] Otić, M. (2019). Uporedna analiza radne motivacije različitih sektora organizacije. Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, 34(02), 306-309.
[6] Rhoades, L., Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: a review of the literature. Journal of applied psychology, 87(4).
[7] Kottke, J. L., Sharafinski, C. E. (1988). Measuring perceived supervisory and organizational support. Educational and psychological Measurement, 48(4).
[8] Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., Rhoades, L. (2001). Reciprocation of perceived organizational support. Journal of applied psychology, 86(1).
[9] Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71, str. 500.
[10] Dubinsky, A. J., & Levy, M. (1989). Influence of organizational fairness on work outcomes of re. Journal of Retailing, 65(2).
Objavljeno
2023-07-31
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment