ФАКТОРИ УНУТРАШЊЕ МОТИВАЦИЈЕ ЗА РАД ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА

  • Кристина Босанчић
Ključne reči: Мотивација, комуникација, задовољство послом, запослени, организација

Apstrakt

Тема овог рада огледа се у истра- живачком процесу фактора унутрашње мотивације, који утичу на рад запослених у организацијама. Оно што је, такође, задатак рада јесте мерење утицаја комуникације на радне процесе, као и односи између запослених, њихових руководиоца и ефикасност међусобних начина комуникације у организацијама.

Reference

[1] Acas – Advisory, Conciliation and Arbitration Service, (2007).
[2] Бахтијаревић – Шибер, Ф. (1999). „Менаџмент људских потенцијала“, Голден маркетинг, Загреб
[3] Гринберг, Б. (1998). „Понашање људи у организацијама“, Београд
[4] Грубић-Нешић, Л. (2014). „Развој људских ресурса“, Факултет техничких наука, Нови Сад
[5] Дуђак, Љ. (2015), „Планирање људских ресурса“, Факултет техничких наука, Нови Сад
[6] Ђурић Д., Ђурић Д. (2009). „Значај развоја вештиина лидера и менаџера за функционисање глобалних предузећа“, Школа бизниса
[7] Јовановић, М. (2003). „Интеркултурни менаџмент“, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд
[8] Јовановић, П. (2003). „Лексикон менаџмента“, Факултет организационих наука, Београд
[9] Катић, И. (2017). „Управљање каријером“, Факултет техничких наука, Нови Сад
[10] Машић, Б. (2009). „Менаџмент“, Универзитет Сингидунум, Београд
[11] Михаиловић, Д., Ковачевић, И. (2008). „Пословна комуникација и карактеристике запослених менаџера”, Факултет организационих наука, Београд
[12] Павић, Ж. (2011). „Етика и пословне комуни-кације“, Универзитет Сингидунум, Београд
[13] Пајевић, Д. (2006). „Психологија рада“, Београд
[14] Пауновић, М., Радоњић, А. (2018). „Значај комуникације у савременом пословању“, Факултет за менаџмент, Зајечар
[15] Reber, S. A, & Reber, S. A. (2001). “Dictionary of Psychology”, Penguin Books, London
[16] Стошић, И. (2014). „Нематеријална мотивација“, Задужбина Андрејевић, Београд
[17] Torrington, D. & Hall, L. (1998). “Human Resource Management”, Prentice Hall, London
[18] Францешко, М, Мирковић, Б. (2008). „Организационо понашање“, Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент, Бања Лука
[19] http://milanatarlac.blogspot.com/2017/01/komunikacija-u-radnom-okruzenju.html
[20] http://vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2016/09/Poslovne-komunikacije-SKRIPTA.pdf
Objavljeno
2023-07-31
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment