PRIMENA 5S METODE NA SKLADIŠNO POSLOVANJE JKP „PUT“ NOVI SAD.

  • Luka Veselinović
Ključne reči: Skladište, 5S, modeli unapređenja

Apstrakt

U radu je prikazano trenutno stanje skladišnog prostora JKP „Put“ Novi Sad kao i predlozi za unapređenje primenom lean alata 5S.

Reference

[1] Stanojević, P., Mišković, V., Jeftić, Z., (2020). Savremeno tumačenje pojma nacionalne logistike, Univerzitet u Beogradu, Fakultet Bezbednosti, Beograd
[2-3] Prof. dr Dušan Regodić (2011), „ Logistika”, Beograd
[4] Gerhard, P. (2007). Reinventing Lean: Introduction Lean Management into the Supply Chain. USA: Butterworth-Heinemann
Objavljeno
2023-07-30
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment