УТИЦАЈ ИЗВРШНИХ ВЛАСТИ НА КРЕТАЊЕ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У СРБИЈИ 1991-2020

  • Синиша Павковић
Ključne reči: стране инвестиције, политички утицај

Apstrakt

Овај рад се бави историјом извршне власти у Србији и њеним утицајима на прилив страних директних инвестиција. Пролази кроз сваку Владу од 1990. до 2020. године, а унутар ње следеће: изборе на којима је дошла на власт, програм најутицајније странке која ју је чинила и њене ставове према СДИ, прилив СДИ у Србију током времена док је била на власти кроз земље из којих су ове СДИ долазиле, као и које су СДИ биле највеће и у којим секторима. На крају, даје компаративну анализу свих представљених Влада, дајући одговор на питање које су имале колику стопу утицаја на долазак страних директних инвестиција и којих земаља.

Reference

[1] „Линглонг“ највећа и најзначајнија инвестиција у Војводини. Политика. 2019. 2019, Политика.
[2] Business info group. 2012.Стране директне инвестиције у Србији 2001-2011. Београд : Business info group, 2012.
[3] Антонић, Слободан. 2015.Још није готово; Милошевић. Београд : Vukotić Media, 2015.
[4] Аустрија највећи страни инвеститор у Србију. Бета. 2012. 2012, Радио-телевизија Војводине.
[5] Вип Мобајл инвеститор године у Србији. Радио-телевизија Војводине. 2008. 2008, Радио-телевизија Војводине.
[6] Народна банка Србије. 2022. Страна директна улагања, по земљама, 2010-2021. (ВРМ6). Београд: Народна банка Србије, 2022.
[7] Несторовић, Олгица. 2015.Стране директне инвестиције као фактор одрживог развоја привреде Србије. Крагујевац : Економски факултет, 2015.
[8] Орловић, Славиша. 2002.Политичке партије и моћ. Београд: Чигоја, 2002.
[9] Стојиљковић, Зоран. 2015.Сва лица опозиције. Београд: Vukotić Media, 2015.
[10] Страна директна улагања, нето обавезе, по делатностима, 2010-2021. (ВРМ6). Народна банка Србије. 2022. 2022, Народна банка Србије.
Objavljeno
2023-07-30
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment