ISTRAŽIVANJE STRESA NA RADU

  • Jovana Ćirić
Ključne reči: Stres, rad, zaposleni

Apstrakt

Rad se bavi istraživanjem stresa na radu. Kako bismo došli do zaključka koji je izvor stresa kod zaposlenih, sproveli smo istraživanje u dva proiz­vodna preduzeća i izvršili uporednu analizu.

Reference

[1] https://mobing.rs/vrste-i-faze-mobinga/
[2] Teodosijević Jelena. 2012. “Mobing” , str. 43 Beograd: Arhipelag
[3] Rouzmeri Tomson: „Veština rukovođenja“, 2000., str. 311.
[4] K. Westhues, op. cit., str. 1; E. Kojić et al, op. cit., str. 2.
Objavljeno
2023-07-30
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment