PROCENA RIZIKA PRILIKOM IZVOĐENJA GRUBIH GRAĐEVINSKIH RADOVA

Ključne reči: bezbednost i zdravlje na radu, procena rizika, radno mesto, radnik, rizik

Apstrakt

Pri izvođenju grubih građevinskih radova, zaposleni su izloženi potencijalnim rizicima. Istraživanje se zasniva na analiziranju opasnosti i procenjivanju rizika za najsloženija radna mesta u okviru građevine (zidar, tesar i armirač). Prilikom procene rizika Kinny metodom, identifikovane su potencijalne opasnosti i štetnosti za date radove. U radu su predloženi načini i mere u cilju otklanjanja, smanjenja ili sprečavanja rizika.

Reference

] Pravilnika o načinu i postupku Procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini („Službeni glasnik RS“ broj 72/2006, 84/2006 – ispr., 30/2010 i 103/2015).
[2] Mučenski, V. (2018). Teorijske osnove bezbednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
[3] Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, broj 35/2023)
[4] Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova („Sl.glasnik RS“, br 53/97)
Objavljeno
2023-10-08
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu