PROMOCIJA NASLEĐA JUGOSLOVENSKOG MODERNIZMA KROZ DOKUMENTARNI FILM

  • Aleksandar Dadić
Ključne reči: Arhitektura u filmu, jugoslovenski modernizam, dokumentarni film, arhitektura Jugoslavije

Apstrakt

Nasleđe jugoslovenskog modernizma prošlo je kroz razne oblike devastacija, zanemarivanja i manjka vrednovanja ove značajne arhitekture. Razmatranjem uzroka ovih problema i mogućim načinima rešavanja istih, sa fokusom na promociju nasleđa kao jednim od najbitnijih alata, rad kroz analize i osvetljavanje odnosa društva prema ovom nasleđu kreira podlogu za rad na dokumentarnom filmu koji je posvećen temi. Dokumentarni film nastoji da doprinese ciljevima već postojećim promocijama nasleđa jugoslovenske arhitekture, kako bi se dodatnom medijskom edukacijom i podizanjem svesti, društvo motivisalo za aktivnije učešće u očuvanju modernističkog nasleđa.

Reference

[1] J.Županov, “Samoupravni socijalizam: konac jedne utopije” Vol.26 No.4, Izvorni znanstveni rad, Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu, 1989.
[2] N.Mitrović, https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-59503060 (pristupljeno u martu 2023.)
[3] J.Kempenaers, https://www.jankempenaers.info/works/ (pristupljeno u aprilu 2023.)
[4] M.Mrduljaš, panel diskusija “Stvaranje konkretne utopije”, Centar za kulturnu dekontaminaciju, (12.novembar 2018.)
[5] https://mismobaza.org/novkabel-era-dokumentarni-film/ (pristupljeno u maju 2023.)
[6] D.Konstantinović, M.Momirov, S.Jović, A.Bede, “SPENS: MERA GRADA”, DaNS i BAZA, Novi Sad, 2022.
Objavljeno
2023-10-07