PROJEKTOVANJE UPRAVLJAČKE PLOČE ZA KONTROLU DC MOTORA

  • Nikolina Bratić
Ključne reči: STM32, Ethernet, USB 2.0, CAN Bus, I2C, UART, Stereo DAC 24-bit AD konvertor

Apstrakt

U ovom radu predstavljen je razvoj PCB modula koji se koristi kao kontrolni modul za upravljanje rada motora, sa komunikacionim interfejsima (Ethernet, USB 2.0, CAN Bus, I2C, UART), Stereo DAC   24-bitni AD konvertor.. Cilj ovog rada bio je da se opiše na najbolji mogući način celokupan proces projektivanja višeslojne štampane pločice od idejne šeme, realizacijeematski dizajn) i rutiranja pločice do generisanja izlaznig fajlova za izradu samog PCB-a. Izabran je mikrokontroler iz STM32 familije, jer je razvojno okruženje intuitivno i lako za korišćenje.

Reference

[1] Internet sajt, specifikacija STM32F407VGT6J
STM32F407VGT6J STMicroelectronics | Integrated Circuits (ICs) | DigiKey, septembar 2022.
[2] Internet sajt, a Kelvin Connection
What is a Kelvin Connection and a Shunt Resistor? | Alp Electronics, avgust 2022.
[3] Internet sajt, preporuka za Stackup
Controlled Impedance PCB Layer Stackup- JLCPCB, septembar 2022.
[4] Internet sajt, Feririte beads
https://resources.altium.com/p/how-do-ferrite-beads-work-and-how-do-you-choose-right- one, septembar 2022.
Objavljeno
2023-07-09
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo