CNC MAŠINA ZA IZRADU ŠTAMPANIH PLOČICA

  • Miroslav Katanić
Ključne reči: CNC mašina, drajveri za koračne motore, koračni motori, motori sa četkicama

Apstrakt

U radu je prikazan način implemen­tacije CNC mašine pokretane putem koračnih motora. Za upravljanje su korišćeni Arduino Uno, prilagodna pločica i drajveri koračnih motora. Upravljanje je vršeno preko programskih paketa Altium Designer, FlatCam i Candle.

Reference

[1] Uputstvo za izradu štampanih pločica: http://arhiva.elitemadzone.org/t23768-Uputstvo-za-izradu-stampanih-plocica (pristupljeno u septembru 2022.)
[2] Prilagodna pločica: https://osoyoo.com/2017/04/07/arduino-uno-cnc-shield-v3-0-a4988/ (pristupljeno u novembru 2022.)
[3] Programski pakte FlatCam: https://www.mischianti.org/2019/02/22/design-and-mill-pcb-easy-and-cheap-part-3/ (pristupljeno u januaru 2023.)
[4] Programski paket Candle: https://cncphilosophy.com/candle-grbl-software-tutorial/ (pristupljeno u januaru 2023.)
Objavljeno
2023-07-09
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo