ULOGA I ZNAČAJ SOFTVERA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U KONTEKSTU POSLOVANJA IT FIRME

  • Nemanja Pualić
Ključne reči: IT Firma, Jira platforma, JQL jezik, Upravljanje projektima, Napredna pretraga

Apstrakt

U ovom radu ispitana je uloga upravljanja projektima u funkcionisanju IT preduzeća i načini na koje se može efikasno sprovesti. Predstavljeni su koraci ka uspešnom vođenju IT Firme, kao i šta se ne sme raditi tokom poslovanja IT firme. Takođe, detaljno je opisana važnost softvera za upravljanje projektima u procesu vođenja IT preduzeća. Dalje, objašnjena su opšta projektna obeležja, kao i koncept upravljanja projektima, njegove faze i procesi.. Pored toga, sprovedena je uporedna analiza najčešće korišćenih softvera za upravljanje projektima, a posebno je analizirana Jira platforma. U radu je takođe prikazan pregled Jira platforme i njenog radnog panela, kreiranje tabele, nove kolone i verzije, kao i praćenje vremena stavki i izveštavanje o odrađenom poslu. Takođe, predstavljena je i napredna pretraga u Jiri pomoću JQL jezika koji je takođe detaljno obrađen i opisan.

Reference

[1] Seminarski rad Predmet: Upravljanje projektima Profesor: Dr Miloš Petronijević
[2] https://kissflow.com/ 5 Phases of Project Management – A Complete Breakdown
[3] Uporedna analiza softvera za upravljanje projektima: http://spin.fon.bg.ac.rs/doc/ret/SPIN%202011/Sekcije/06upr%20projektima-pdf/605_UPOREDNA%20ANALIZA%20SOFTVERA%20ZA%20%20UPRAVLJANJE%20PROJEKTIMA.pdf
[4] Sarah T., A Comprehensive Guide to Project Management Solutions, 2010
[5] Patrick Li, JIRA 4 Essentials , 2011
[6] https://www.atlassian.com/blog
Objavljeno
2023-07-08
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo