SISTEM ZA AUTOMATSKO ZALIVANJE USEVA I DALJINSKI NADZOR OVOG SISTEMA

  • Igor Kojić
Ključne reči: Sistemi za zalivanje, daljinski nadzor

Apstrakt

Ovaj rad se bavi primenom automat­skog zalivanja useva i daljinskim nadgledanjem sistema za navodnjavanje. Merenjem vlažnosti zemljišta pomoću senzora, kontroler poredi zadate i izmerene vrednosti, zatim nakon provere odlučuje o pokretanju i zaustavljanju pumpe za napajanje sistema vodom. Uvođenjem GSM/ GPRS uređaja u ove sisteme moguće je poslati podatke od značaja na internet server gde bi se vršila obrada tih podataka i prikaz istih. U ovom radu prikazano je jedno od rešenja automatskog zalivanja.

Reference

[1] FC28 Datasheet
[2] Arduino Uno user manual
[3] SIMCom, SIM800_Hardware Design_V1.08, Shangai, 2015.
[4] Darko Marčetić, Marko Gecić, Boris Marčetić, Programibilni logički kontroleri i komunikacioni protokoli u elektroenergetici, FTN, Novi Sad, 2014.
[5] Hugh E. Williams, David Lane, Web Database Applications with PHP and MySQL, O'Railly, 2009.
Objavljeno
2019-03-22