SISTEMI ZA GENERISANJE PROGRAMSKOG KODA

  • Ana Perišić
Ključne reči: generisanje koda, tehnike za generisanje koda, alati za generisanje koda, generatori koda

Apstrakt

U ovom radu prikazan je značaj i primena generisanja koda. Opisane su tehnike koje se koriste za generisanje koda. Navedeni su neki od alata za generisanje koda, kao i problemi koji su mogući u slučaju generisanja koda.

Reference

[1] A Guide to Code Generation, https://tomassetti.me/code-generation/ (pristupljeno u oktobru 2022.)
[2] T. Stahl, M. Völter, J. Bettin, A. Haase, S. Helsen, Model-Driven Software Development, Technology, Engineering, Management, Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2006, pp 186-198.
[3] S. Kelly, J. P. Tolvanen, Domain-Specific Modeling: Enabling Full Code Generation, New Jersey: John Wiley & Sons Ltd , 2008, pp 79-86.
[4] I. Dejanović, Jezici specifični za domen, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2021.
Objavljeno
2023-07-08
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo