РАЗВОЈ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ТРАНСАКЦИЈАМА НЕЗАМЕЊИВИХ ТОКЕНА

  • Владислав Максимовић
Ključne reči: Базе података, дистрибуирани информациони системи, блокчејн, незамењиви токени

Apstrakt

У овом раду описан је информаци­они систем који омогућава размену дигиталних сред­става у виду незамењивих токена. Као платформа за подршку овој апликацији је изабрана Ethereum блокчејн платформа. Приказано решење користи блокчејн као део свог система како би омогућио децентрализовану размену дигиталних средстава. У раду су ради бољег разумевања самог проблема и његовог решења прика­зани основи децентрализације, блокчејна као и основи технологија коришћених за израду информационог система.

Reference

[1] Душан Гајић, Материјали са предмета Паралелни и дистрибуирани алгоритми и структуре података, доступно на: http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/4468699, последњи приступ јул 2022.
[2] Ethereum Documentation, доступно на https://ethereum.org/en/developers/docs/, последњи приступ децембар 2022.
[3] Виталик Бутерин, The Meaning of Decentralization, доступно на: https://medium.com/@VitalikButerin/the-meaning-of-decentralization-a0c92b76a274, последњи приступ новембар 2022.
[4] Solidity Patterns, доступно на: https://fravoll.github.io/solidity-patterns/, последњи приступ децембар 2022.
[5] Hardhat Documentation, доступно на: https://hardhat.org/docs, последњи приступ септембар 2022.
[6] TheGraph, доступно на: https://thegraph.com/, последњи приступ новембар 2022.
[7] Ecd, доступно на: https://ecd.rs/, последњи приступ август 2022
[8] Ethereum Improvement Proposals, доступно на: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721, последњи приступ јануар 2023
Objavljeno
2023-07-07
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo