OPTIMIZACIJA APLIKACIJE QRTV REMINDER ZA RAZLIČITE OPERATIVNE SISTEME

  • Vladimir Lalović
  • Željen Trpovski
Ključne reči: QR kod, Dart, Flutter, Android, iOS

Apstrakt

Razvijanjem i napretkom tehnologija i povećanjem baze korisnika, QR kodovi su postali pogodan posrednik u prenosu male količine podataka. U radu su predočene karakteristike QR kodova i potencijalne mogućnosti primene za različite namene. Predstavljena je pre svega primena QR koda kao multimedijalnog posrednika kao i praktičan deo razvoja mobilne aplikacije QRTV Reminder za Android i iOS operativne sisteme uz upotrebu Dart programskog jezika u Flutter multi-platform okruženju.

Reference

[1] https://www.qrcode.com/about/standards.html DENSO WAWE INCORPORATED (pristupljeno u decembru 2022.)
[2] https://flutter.dev/multi-platform (pristupljeno u decembru 2022.)
[3] https://fuchsia.dev/fuchsia-src/get-started/learn-fuchsia (pristupljeno u decembru 2022.)
[4] https://dart.dev/overview (pristupljeno u decembru 2022.)
[5] Vladimir Lalović, Optimizacija aplikacije QRTV Reminder za različite operativne sisteme, master rad, FTN, Novi Sad, 2022.
Objavljeno
2023-07-07
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo