KOGNITIVNA ERGONOMIJA I UTICAJ RADNIH USLOVA NA ZAPOSLENE

Ključne reči: Ergonomija, kognitivna ergonomija, ergonomski principi, stres na poslu, uticaji na radnika.

Apstrakt

Kognitivna ergonomija se fokusira na karakteristike ljudskog psihičkog opterećenja, mentalne performanse i pouzdanost u sistemima rada. Cilj master rada jeste da se u kontekstu definisanih novih psihosocijalnih rizika prikažu mogućnosti procene psihičkog opterećenja i mentalnih performansi čoveka primenom metoda kognitivne ergonomije. Skreće se pažnja na neke mogućnosti metodološkog pristupa proceni i optimizaciji mentalnog opterećenja i pouzdanosti čoveka, uz prikaz specifičnosti odabranih metoda za primenu u standardnim i ekstremnim uslovima izvođenja radova. Kao završni deo rada sprovedeno je istraživanje o stresu i drugim uslovima na poslu i o njihovom uticaju na radnike pomoću online upitnika. Rezultati ankete pokazali su koje su najzastupljenije emocije koje radnici doživljavaju na radnom mestu, kao i način na koji ih ispoljavaju. Takođe, rezultati su omogućili uvid u neke uslove na poslu koje je moguće unaprediti.

Reference

[1] Bridger R. S. 1995. Introduction to Ergonomics. New York, USA.
[2] Helander M. 1995. A Guide to the Ergonomics of Manufacturing. London, UK.
[3] Norman D. A. 1998. The Psychology of Everyday Things. London, UK.
[4] Salvendy G. 1997. Handbook of Human Factors and Ergonomics. New York, USA.
[5] Sanders M. S, McCormick E. J. 1992. Human Factors in Engineering and Design. New York, USA.
[6] Wickens C. D, Gordon S. E, Liu Y. 1998. An Introduction to Human Factors Engineering. New York, USA.
[7] Woodson W. E, Tillman B, Tillman P. 1992. Human Factors Design Handbook. New York, USA.
[8] Pheasant S. 1996. Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and Design. London, UK.
[9] Mayer T. J, Gatchel R. J, Polati P. B. 2000. Occupational Musculoskeletal Disorders Function, Outcomes and Evidence. Philadelphia, Pennsylvania.
[10] Kumar S. 1999. Biomechanics in Ergonomics. London, UK.
[11] Nordin M, Andersson G. B. J, Pope M. H. 1997. Musculoskeletal Disorders in the Workplace: Principles and Practice. New York, USA.
[12] Hackman J. R, Oldham G. R. 1980. Work Redesign. London, UK.
[13] Jordan P. W, Thomas B, Weerdmeester B. A, McClelland I. L. 1996. Usability Evaluation in Industry. London, UK.
[14] Benysh D. V, Koubek R. J, Calvez V. 1993. A comparative review of knowledge structure measurement techniques for interface design. International Journal of Human Computer Interaction. 5, 3, 211-237. New York, USA.
[15] Anderson J. R, Lebiere C. 1998. The atomic components of thoughts. New York, USA.
Objavljeno
2023-10-08
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu