ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У БИЈЕЉИНИ

  • Мирјана Качаревић
  • Слободан Шупић Docent doktor građevinarstva
Ključne reči: Процена ризика, пожар и експлозије, законска регулатива, школски објекти, управљање ризиком

Apstrakt

У раду је представљена процена ризика од пожара и експлозија за основну школу „Вук Караџић“ у Бијељини. Поступак процењивања и садржај Процене су у складу са Упутством о Методологији за израду процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. У истраживачком делу рада, извршена је анализа студије случаја пожара у школским објектима, и анализирана је актуелна законска регулатива у области заштите од пожара у школским објектима, за територију Босне и Херцеговине.

Reference

[1] Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гл. Републике Србије“, br. 87/2018)
[2] Упутствo о методологији за израду процене ризика („Сл. гл. Републике Србије“, br. 80/2019)
[3] Мастер рад „Процена ризика од катастрофа Основне школе „Вук Караџић“ у Бијељини“, Мирјана Качаревић 2023.
Objavljeno
2023-10-09
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara