ПОТЕНЦИЈАЛ КОРИШЋЕЊА ОТПАДНЕ ТОПЛОТЕ

  • Tanja Jeličić
  • Borivoj Stepanov Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: Енергија, отпадна топлота, рекуперација отпадне топлоте, размењивач топлоте, заштита животне средине, загађење, угљен-диоксид

Apstrakt

Тема овог рада јесте потенцијал коришћења отпадне топлоте као алтернативни извор енергије. Проучавајући различите индустријсске секторе и процесе, открили смо различите методе и технологије које омогућавају поврат и коришћење отпадне топлоте у корисне сврхе.

Reference

[1] Energy Procedia - Trilateral Flash Cycle (TFC): a promising thermodynamic cycle for low grade heat to power generation, Преузето са Science Direct: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187661021931224X (приступљено 03.03.2023.);
[2] Technology Assessment on Low-Temperature Waste Heat Recovery in Industry, Преузето са U.S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information: https://info.ornl.gov/sites/publications/Files/Pub164247.pdf (приступљено 22.02.2023.);
[3] Energy Procedia, Преузето са Science Direct: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187661021400174X (приступљено 20.6.2022.).
Objavljeno
2023-10-09
Sekcija
Čiste energetske tehnologije