JEDNO REŠENJE BEŽIČNE TASTATURE NA BAZI INFRARED TEHNOLOGIJE

  • Lazar Vukasović
Ključne reči: Infrared prijemnik, mikrokontroler, USB komunikacija, računarska tastatura

Apstrakt

U ovom radu je predstavljeno jedno rešenje za problem daljinskog upravljanja računarskih sistema pomoću infracrvene tehnologije, koje je kompatibilno sa USB2.0 standardom koje je razvijeno za AtMega32u4 mikrokontroler. Rad prožima osnovne koncepte rada USB HID uređaja kao i rad FDC-3402 infracrvene tasture.

Reference

[1] V. Kovačević, M. Popović, M. Temerinac, N. Teslić Arhitektura i algoritmi digitalnih signal procesora I , Novi Sad, FTN, 2005.
[2] Universal Serial Bus Specification Revision 2.0, USB Org., 2000.
[3] Atmega16u4/32u4 Datasheet, Microchip Technology, 2016.
[4] IRMP, Frank M., 2018.
Objavljeno
2019-03-22