АНАЛИЗА ИЗРАЂЕНИХ ДИГИТАЛНИХ ГЕОДЕТСКИХ ЕЛАБОРАТА У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ

  • Petar Urh Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  • Goran Marinković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ključne reči: дигитални геодетски елаборат, сврхе елабората

Apstrakt

У овом раду направљена је анализа израђених геодетских елабората у Систему дигиталних геодетских елабората. Анализа за подручје Републике Хрватске заснива се на броју дигиталних геодетских елабората у појединим Подручним уредима за катастар, односно одјелима за катастар некретнина, док се анализа израђених елабората у Подручном уреду за катастар Пожега заснива на броју сврха појединих геодетских елабората, као и на начину израде истих.

Biografija autora

Goran Marinković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

preporuka recenzenta: Doc. dr Jelena Tatalovic

lazicjelena@uns.ac.rs

Reference

[1] Бенасић, И.; Шукалић, О.; Шантек, Д. Сустав дигиталних геодетскихј елабората СДГЕ Републике Хрватске, Државна геодетска управа, Загреб, 2019.
[2] хттпс://сдге.дгу.хр/ (приступљено 12.06.2023.)
[3] Грђан, С.; Бенасић, И.; Томић, И.; Бјелотомић Оршулић, О.; Немет, М. Дитигал Геодетиц Елаборате Сyстем, ФИГ е-Wоркинг Wеек, Холандија, 2021.
[4] Подаци добивени од ПУК Пожега за период од 01.12.2018-15.11.2022., Подручни уред за катастар Пожега, Пожега, 2022.
[5] Попис становништва, кућанстава и станова, Државни завод за статистику, Загреб, 2021
Objavljeno
2024-01-04
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo