Primena room-scale tehnike za navigaciju kroz virtuelni prostor većih dimenzija od realnog

  • Jovana Tešić Docent - Departman za arhitekturu, Katedra za teorije i interpretacije geometrijskog prostra u arhitekturi i urbanizmu
Ključne reči: virtuelna realnost, virtuelna okruženja, room-scale, navigacija, kretanje, arhitektonska vizuelizacija, ArchViz, skaliranje, Unreal Engine

Apstrakt

U ovom radu se pokušava otkloniti glavni problem koji se javlja kod kretanja kroz virtuelni prostor room-scale tehnikom – postojanje ograničenog praćenog prostora koji ograničava autora aplikacije da kreira virtuelni prostor većih dimenzija u odnosu na njega. Potencijalno rešenje za ovaj problem je skaliranje virtuelnog okruženja, kako bi korisnik bio u mogućnosti da u okviru praćenog prostora uspe da istraži celokupan virtuelni prostor. Dakle, cilj ovog rada je da se kreira VR aplikacija za potrebe arhitektonske vizualizacije, pri čemu je neophodno obezbediti što veću mogućnost kretanja u okviru 2x2 metra praćenog prostora i zadržati akcenat na korisnikovom osećaju da se zapravo nalazi u tom okruženju. Glavni prostor, odnosno nekretnina koja se prezentuje korisniku je 6x6 metara, a kako bi korisnik imao sa čime da uporedi kretanje unutar ovog prostora, dodatno su kreirana još dva prostora od 2x2 i 4x4 metra. Aplikacija je izrađena u Unreal Engine softveru.

Reference

[1] https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-power-prime/201908/perception-is-not-reality (pristupljeno u februaru 2023)
[2] https://www.engadget.com/2014-02-16-morton-heiligs-sensorama-simulator.html (pristupljeno u decembru 2022)
[3] https://www.researchgate.net/figure/The-Sword-of-Damocles-by-Ivan-Sutherland_fig2_291516650 (pristupljeno u decembru 2022)
[4]https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-08234-9_169-1 (pristupljeno u martu 2023)
[5] https://vilmate.com/blog/virtual-reality-for-architecture-and-design/ (pristupljeno u martu 2023)
[6]https://www.techtarget.com/whatis/definition/immersive-virtual-reality-immersive-VR (preuzeto u martu 2023)
[7] M. Ekros, „Modern Virtual Reality – and the effects of affecting human senses to increase immersion“, Uppsala University, Sweden, 2014.
[8] T. Shibata, „Head Mounted Display“, Waseda University, Japan, 2002.
[9] https://circuitstream.com/blog/vr-controllers-the-way-of-interacting-with-the-virtual-worlds (preuzeto u martu 2023)
[10]https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0097849322000875 (preuzeto u martu 2023)
[11] P. Abtahi, et al, „I'm a Giant: Walking in Large Virtual Environments at High Speed Gains“, 2019.
Objavljeno
2023-10-09
Sekcija
Animacija u inženjerstvu