ISPITIVANJE EFEKTIVNOSTI SINEMAGRAFA I VIDEO SEKVENCI NA INTERAKTIVNOM PROTOTIPU VEB-SAJTA UPOTREBOM TEHNOLOGIJE PRAĆENJA POGLEDA

  • Sanja Kovačević
  • Neda Milić Keresteš
Ključne reči: UI/UX dizajn, prototip, veb-sajt, sinemagraf, tehnologija praćenja pogleda, Gaze Point

Apstrakt

Tema rada jeste primena sinemagrafa kao elementa veb-stranice koji doprinosi kako praktič­nosti pružanja neophodnih informacija tako i estetici veb-sajta, odnosno ispitivanje efektivnosti sinemagrafa tehno­logijom za praćenje pokreta očiju. Cilj rada jeste istraži­vanje da li se korisnici sajta duže zadržavaju na pokret­nim elementima u odnosu na statičnu sliku identičnog sadržaja, da li se ponovo vraćaju na pokretni sadržaj, kao i da li se ispitanicima skreće pažnja sa ostalog bitnog sadržaja ukoliko se na veb-stranici nalazi sadržaj sa elementom pokreta.

Reference

[1] D. A. Norman, “The Design of everyday things”, Cambridge, New York, New York, 2002.
[2] J. Duckett, „HTML & CSS – design and build websites“, John Wiley & Sons, Indianapolis, Indiana, 2011.
[3] N. Milić Keresteš, Web dizajn – interna skripta, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2022.
[4] https://blog.hubspot.com/marketing/hero-image (pristupljeno: 23.12.2022.)
[5] http://cinemagraphs.com/what-is-a-cinemagraph (pristupljeno: 02.01.2023.)
[6] https://www.yellowhead.com/blog/what-is-a-cinemagraph/ (pristupljeno: 02.01.2023.)
[7] https://bdtechtalks.com/2017/01/05/what-is-eye-tracking-technology/ (pristupljeno: 04.01.2023.)
[8] N. Milić Keresteš, Dizajn korisničkog iskustva– interna skripta, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2022.
[9] https://eyeware.tech/blog/what-is-eye-tracking/ (pristupljeno: 16.01.2023.)
[10] https://imotions.com/products/hardware/gazepoint-gp3/ (pristupljeno: 07.02.2023.)
Objavljeno
2023-06-08
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn