PRODAJA U SAVREMENIM USLOVIMA I CMR LANAC VREDNOSTI

  • Jelena Stefanović Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Ključne reči: organizaciona struktura, CRM lanac vrednosti, preduzeće, ljudi, informacije, strateški menadžment

Apstrakt

Cilj rada je istraživanje na temu celokupnog procesa prodaje u savremenim uslovima poslovanja, CRM lanac vrednosti kao i organizaciona struktura. U radu je sadržana analiza svih faza koje čine ovaj proces – preduzeće kao temelj, strategijski menadžement kao njegova okosnica, CRM lanac vrednosti, organizaciona struktura, ljudi i informacije kao osnov svakog poslovanja. Primer celokupnog poslovanja i organizacione strukture dat je u okviru poslovanja multinacionalne kompanije „Ultrapolymers“, Srbija.

Reference

1. The Marketing Book (1998), third edition, edited by Michael J. Baker. Butterworth – Heinemann, Oxford
2. Gašović (2003), Menadžment prodaje, Beograd, Institut Ekonomskih nauka
3. www. ravagoglobal.sharepoint.com
Objavljeno
2023-10-08
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment