MOGUĆNOST PRIMENE EKSERGETSKE ANALIZE U ENERGETICI

  • Luka Hovanec
  • Borivoj Stepanov Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: Eksergija, energija, eksergetska analiza, parno-turbinsko postrojenje, gasno-turbinsko postrojenje

Apstrakt

Cilj rada je da se analizira koncept eksergije, daju osnove pojma eksergije i eksergetske analize, i prikažu primeri eksergetske analize. U prvom delu rada dati su osnovni pojmovi koji su potrebni za razumevanje eksergije. Kao što su: nepovratnosti, fizička i hemijska eksergija, okolina itd. Primer eksergetske analize dat je za parno-turbinsko i gasno-turbinsko postrojenje. Kotao je najveći izvor eksergetskih gubitaka, njegova eksergijska efikasnost je samo  = 0,4306. Najveći izvor nepovratnosti odnosno gubitaka eksergije u gasno-turbinskom postrojenju jeste komora za sagorevanje. Cilj ovoga jeste dati dobar uvid u to kako se eksergetska analiza izvodi kao i izdvojiti najbitnije zaključke i time unaprediti shvatanje značaja eksergetske analize.

Reference

[1] Kotas, T. J. (Tadeusz Jozef). 1985. The Exergy Method of Thermal Plant Analysis. Tiptree,Essex, Great Britain.
[2] Jan Szargut. 2005. Exergy Method - Technical and Ecological Applications. WIT Press, Southampton, UK.
[3] Zoran Rant. 1956. Vrednostenje energije v tehniški praksi. Strojniški Vestnik, Ljubljana, FNRJ.
[4] Ibrahim Dincer and Marc A. Rosen. 2015. Exergy Analysis of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning - Methods and Applications. Elsevier, Oxford, UK.
[5] A.А. Александров. 2004. Термодинамические основы циклов теплоэнергетических установок. Издаваштво Московског института за енергетику. Москва, Русија.
[6] Marc A. Rosen. 2001. Energy- and exergy-based comparison of coal-fired and nuclear steam power plants. Exergy Int. J. 1(3) (2001) 180–192. Тoronto, Canada.
[7] Шкляр В.И., Дубровская В.В., Задвернюк В.В., Колпаков. 2010. А.Г. ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ. Пром. теплотехника, 2010, т. 32. Национальный технический университет Украины, Киевский политехнический институт.
Objavljeno
2023-10-09
Sekcija
Čiste energetske tehnologije