RAZVOJ APLIKACIJE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MANUELNOG RAČUNANjA POTROŠNjE VAZDUHA POD PRITISKOM

  • Dejan Lazić /
Ključne reči: Pneumatika, Potrošnja vazduha pod pritiskom, Razvoj aplikacije, Energetska efikasnost

Apstrakt

U ovom radu je predstavljen proces razvoja aplikacije pomoću kojeg se automatski obrađuju podaci dobijeni sa mernog uređaja „AirBox“. Automatskim računanjem ukupne potrošnju vazduha pod pritiskom u izabranom intervalu vremena rešen je problem dosadašnjeg, manulenog  načina računanja ukupne potrošnje vazduha pod pritiskom. Podaci sa mernog uređaja „AirBox“, koji se koristio za potrebe ovog rada, se konvertuju u CSV tip fajla i uvoze u razvijenu aplikaciju. Izvršena je validacija dobijenih rezultata.

Reference

[1] S. Dudić, I. Ignjatović, D. Šešlija, V.Blagojević, M.Stojiljković, “Leakage quantification of compressed air using ultrasound and infrared thermography”, Measurment, Volume 46, Issue 7, August 2012
[2] R. Dindorf, “Estimating Potential Energy Savings in Compressed Air Systems”, Procedia Engineering, Volume 39, 2012
[3] P. Beater, “Pneumatic drives, System Design, Modelling and Control”
Objavljeno
2023-10-07
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment