ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ОБЈЕКАТ ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

  • Вања Марија Веселиновић
  • Слободан Шупић Docent doktor građevinarstva
Ključne reči: Procena rizika, poplave, štićene vrednosti

Apstrakt

У оквиру рада извршена је процена ризика од катастрофа за објекат Централна зграда Универзитета у Новом Саду. Проценом је извршена анализа ризика од поплава и њен утицај по штићене вредности: живот и здравље људи, економију/еколо­гију и критичну инфраструктуру. Процена ризика од катастрофа за предметни објекат, извршена је у складу са смерницама датим у Методологији за про­цену ризика од катастрофа за привредна друштва и друга правна лица.

Reference

[1] Plan evakuacije Centralne zgrade Univerziteta i uputstvo za postupanje u slučaju požara
[2] Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. gl. Republike Srbije“, br. 87/2018)
[3] Uputstvo o metodologiji za izradu procene rizika („Sl. gl. Republike Srbije“, br. 80/2019)
[4] Ž. Vukmirović, Rano upozoravanje od poplave u Srbiji, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2011
[5] T. Dašić, B. Đorđević, N. Sudar, V. Blagojević, Mogućnost Aktivne odbrane od poplava upravljanjem uz primenu matematičkih modela - na primeru akumulacije Bočac na Vrbasu, UDK: 627.51/627.81, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; Akademija inženjerskih nauka Srbije; Zavod za vodoprivredu, Bjeljina
[6] Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“, Novi Sad, Odbrana od poplava, stručno-informativna brošura, 2010
Objavljeno
2023-10-09
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara