ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БЕЛИ МАНАСТИР

  • Милан Новаковић
  • Слободан Шупић Docent doktor građevinarstva
Ključne reči: Процена ризика, земљотрес, методологија, образовне установе

Apstrakt

У раду је представљена процена ризика од катастрофа за Основну школу у Белом Манастиру, у Републици Хрватској. Поступак процењивања и садржај Процене су у складу са Упутством о Методологији за израду процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. У истраживачком делу рада, дат је увид у осетљивост објеката образовног система на дејство земљотреса.

 

Reference

[1] Упутствo о методологији за израду процене ризика („Сл. гл. Републике Србије“, br. 80/2019)
[2] Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гл. Републике Србије“, br. 87/2018)
Objavljeno
2023-10-09
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara