UPOREDNA ANALIZA SISTEMA JAVNOG MASOVNOG PREVOZA PUTNIKA U ZRENJANINU I ŠAPCU

  • Milena Mirkanović
Ključne reči: Mreža linija, Prevoznici, statički elementi linija, dinamički elementi linija, tarifni sistem, sistem naplate, subvencije, dotacije

Apstrakt

U ovom radu izvršena je uporedna analiza sistema javnog prevoza putnika u Zrenjaninu i Šapcu. Opisane su mreže linija u oba grada i ukazano je na određene nedostatke. Predložene su i sprovedene mere za poboljšanje i unapređenje sistema javnog prevoza putnika u oba grada.

Reference

[1] Doc. dr Milan Simeunovć “Studija javnog saobraćaja na teritoriji grada Zrenjanina“, Novi Sad 2014.
[2] Doc. dr Milan Simeunović “Studija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Šapca“, Novi Sad 2015.
[3] R. Banković “Organizacija i tehnologija javnog gradskog putničkog prevoza” Saobraćajni fakultet Beograd 1994.
Objavljeno
2019-03-19
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo