OCENE KRITIČNOSTI TRANSPORTNE INFRASTRUKTURE

  • Pavle Kasap
Ključne reči: kritična infrastruktura, infrastruktura, kritična transportna infrastruktura, rezilijentnost kritične infrastrukture

Apstrakt

Transport je privredna delatnost sa velikim društvenim troškovima i obično je preduslov razvoja ili bitan factor za ubrzavanje razvoja. Istovremeno, transport i transportna infrastruktura su integrišući faktor u prostoru. Definisanje okvira kritične infrastrukture u mnogim zemljama je različito i zavisi od raznih specifičnosti kao što su političke prilike ili geografske karakteristike. Objekti kritične infrastrukture predstavljaju objekte od vitalnog značaja za svaku državu, pa je zaštita njihove bezbednosti od izuzetne važnosti. Pod kritičnom infrastrukturom prvenstveno se misli na telekomunikacione objekte, objekte za proizvodnju i prenos električne energije, skladištenje i transport nafte, gasa i drugih derivata, vodosnabdevanje, saobraćaj, objekte vitalnih državnih institucija i slično. Zaštita objekata kritične infrastrukture, predstavlja kompleksan sistem bezbednosne opreme, ljudi i procedura koje se moraju poštovati kako bi bezbednost bila na odgovarajućem nivou. 

Reference

[1] Pengal B. „Kritična transportna infrastruktura v Republiki Sloveniji“, Univerzitet društvenih nauka u Ljubljani, Ljubljana 2008.
[2] Škero M., Atelević V. „Zaštita kritične infrastrukture i osnovni elementi usklađivanja sa direktivom saveta Evrope 2008/114/ES“ Visoke studije bezbednosti i odbrane, Beograd.
[3] Papnoi A., Surve A. „Vulnerability and risk assessment of Transport Infrastructure of Navi Mumbai for Disaster Risk management and planning“, Department of Civil Engineering, Mumbai, 2017
Objavljeno
2019-03-19
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo