OGLAŠAVANJE U TRADICIONALNIM I NOVIM MEDIJIMA: SLIČNOSTI I RAZLIKE

  • Gordana Tošić Fakultet tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžent
Ključne reči: Mediji, Oglašavanje, Marketing

Apstrakt

U radu se razmatra problematika oglašavanja u tradicionalnim i novim medijima, s posebnim osvrtom na sličnosti i razlike ovakvih vidova komunikacije s ciljanom javnošću. Rezultati sprovedenog istraživanja potvrdi su da tradicionalni mediji gube primat u procesu informisanja u odnosu na nove medije, da se sve manje pažnje obraća na oglasne poruke, kao i da reklame u obliku postova na društvenim mrežama privlače najveću pažnju medijskih korisnika.

Reference

[1] https://www.zippia.com/answers/how-many-ads-does-a-person-see-in-a-day/. (pristupljeno u februaru 2023.)
[2] https://kliping.rs/blog/rezultati-istrazivanja-sta-srbija-gleda-slusa-pretrazuje-i-cita/. (pristupljeno u avgustu 2022.)
[3] V. Car, “Televizija u novomedijskom okruženju”, Medijske studije, Vol. 1, pp. 91–104, 2010.
[4] O. Odun, A. U. Utulu, “Is the new media superior to the traditional media for advertising”, Asian Journal of Economic Modelling, pp. 57–69, 2016.
[5] M. Hidayat, B. R. Mahalayati, H. Sadikin, S. Shaddiq, H. M. Zainul, “Advertising Media Strategy as Product Ordering”, Jurnal Mantik, Vol. 5, pp. 812–819, 2021.
[6] P. Kotler, K. Keller, “Marketing Management”, London, Prentice Hall, 2012.
Objavljeno
2023-08-02
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment