ENERGETSKA SANACIJA U CILJU POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PRIMERU STAMBENOG OBJEKTA U INĐIJI

  • Zlata Marijanović
Ključne reči: Energetska efikasnost, energetska sanacija, građevinska fizika, termički omotač

Apstrakt

Rad se sastoji iz dva dela, teorijskog i praktičnog. U teorijskom delu, obrađena je zakonska re­gulativa iz oblasti energetske efikasnosti u EU i Republici Srbiji, i mere za povećanje energetske efikasnosti, uklju­čujući toplotnu izolaciju, zamenu stolarije, korišće­nje energetski efikasne rasvete i obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama. U praktičnom delu u softveru URSA urađen je proračun energetske efikasnosti za postojeće stanje stambenog objekta u Inđiji, izvršena tehno-ekonomska analiza različitih alternativa energetske sanacije, i po izboru i usvajnju najoptimalnije alternative, izvršena analiza zamene konvencionalnog sistema grejanja toplotnom pumpom.

Reference

[1] D. Ürge-Vorsatz, L. F. Cabeza, S. Serrano, “Heating and cooling energy trends and drivers in buildings”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015., 41, 85-98
[2] P. L. Simona, P. Spiru, I. V. Ion, “Increasing the energy efficiency of buildings by thermal insulation ”, ScienceDirect, 2017. ,128, 393–399
[3] I. C. Korkut, „Building Energy Performance, Regulations and Certificates“, Int'l Journal of Advances in Agricultural & Environmental Engg., 2016. , 3, 175-180
[4] A. Solujić, „Zakon o efikasnom korišćenju energije- obaveze i podsticaji za unapređenje energetske efikasnosti“, Polis, 2013. , 6, 4-9
[5] Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije ("Sl. glasnik RS", br. 40/2021)
[6] M. Banjac, M. Todorović, F. Kulić, B. Živković, „Priručnik za energetske menadžere za oblast energetike zgrada“, UNDP, Beograd, 2017.
[7] https://www.isowall.co.za/the-main-advantages-of-thermal-insulation/ Pristupljeno: 05.12.2021
[8] D. Bozsaky, „The historical development of thermal insulation materials“, Periodica polytechnica, 2010. , 41, 49-56
[9] https://drvotehnika.info/clanci/konoplja-u-gradjevinarstvu Pristupljeno: 05.12.2021.
[10] R. T. Bynum, „Insulation Handbook“, The McGraw-Hill Companies, New York, 2001.
[11] N. F. Shahedan , M. M. Abdullah, N. Mahmed, „Review on thermal insulation performance in various type of concrete“, Advanced Materials Engineering and Technology, 2017.
[12] S. Kojić, „Procena stanja, energetska sanacija i revitalizacija glavne zgrade Kotekovor dvorca u Futogu“, Zbornik radova FTN, 2020., 7, 1207-1210
Objavljeno
2023-03-06