РЕАЛИЗАЦИЈА РЕПРОДУКОВАЊА СЛИКЕ НА LED ДИСПЛЕЈУ СА ПАСИВНОМ МАТРИЦОМ

  • Стефан Новаковић
Ključne reči: LED дисплеј, Python, Raspberry Pi, C библиотека

Apstrakt

У оквиру овог рада описан је рад LED дисплеја са пасивном матрицом и описана је софтверска реализација репродуковања слике на истом.

Reference

[1] Ј. С. Бајић, “LED дисплеј”, https://www.optolab.ftn.uns.ac.rs/images/NASTAVA/OE/files/lab/pdf/2021/11-LED-panel.pdf; [Приступљено у октобру 2022.]
[2] http://www.racunarstvo.matf.bg.ac.rs/MasterRadovi/2014_03_10_Ksenija_Grujic-Petrovic/rad.pdf; [Приступљено у октобру 2022.]
[3] Mike Huls, “Why Python is so slow and how to speed it up”, https://towardsdatascience.com/why-is-python-so-slow-and-how-to-speed-it-up-485b5a84154e [Приступљено у октобру 2022.]
[4] https://www.healthline.com/health/human-eye-fps [Приступљено у октобру 2022.]
[5] https://codeandlife.com/2012/07/03/benchmarking-raspberry-pi-gpio-speed/ [Приступљено у октобру 2022.]
Objavljeno
2023-03-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo