ИНТЕГРАЦИЈА РЕЛАЦИОНЕ И ГРАФОВСКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА ПОДРШКУ РАДА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

  • Тамара Говорчин
Ključne reči: релациона база података, графовска база података, тип ентитета, друштвена мрежа

Apstrakt

У овом раду описане су релациона и графовска база података, као и проблеми на које се може наићи приликом коришћења само релационе базе података.  Такође су наведени начини на које графовска база може да превазиђе поједине недостатке релационе базе података. На основу свих прикупљених информација, истражен је начин за интеграцију релационе и графовске базе података.  У оквиру рада, такође је описан информациони систем друштвене мреже, који представља приказ случаја коришћења решења које је претходно изведено. Циљ изабраног дела информационог система је да олакша процес повезивања корисника у виду изражавања пријатељства у оквиру друштвене мреже, као и да омогући додавање и прегледање фотографија са додатним информацијама. Концептуална шема базе података пројектована је помоћу алата lucid-app, а од база података су коришћене MySQL  као релациона база података и Neo4j  као графовска база података.

Reference

[1] Документација везана за Python - https://www.python.org/
[2] Документација везана за Spring Framework - https://en.wikipedia.org/wiki/Spring_Framework#Spring_Boot
[3] Документација везана за React.js - https://reactjs.org/
[4] Документација везана за MySQL базу података - https://www.mysql.com/
[5] Документација везана за Neo4j базу података - https://neo4j.com/
[6] Веб сајт за креирање дијаграма - https://lucid.app/documents#/dashboard
[7] Justin J. Miller - “Graph Database Applications and Concepts with Neo4j “, 2013 - https://asset-pdf.scinapse.io/prod/776871969/776871969.pdf
[8] Chen, Yaowen - “Comparison of Graph Databases and Relational Databases When Handling Large-Scale Social Data”, 1989 - https://harvest.usask.ca/handle/10388/7434
[9] D. Naga Jyothi - “Book Recommendation System using Neo4j Graph Database “, 2020 - http://www.ijaema.com/gallery/55-ijaema-june-4051.pdf
Objavljeno
2023-03-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo