MERE ZA POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGA NA MEĐUMESNOJ AUTOBUSKOJ LINIJI KRUŠEVAC-NIŠ U EKSPLOATACIJI AD „JUGOPREVOZ“ KRUŠEVAC

  • Predrag Nikolić
Ključne reči: vozni park, međumesni saobraćaj, anketa putnika

Apstrakt

U ovom radu predstavljena je analiza izmeritelja rada, prihoda i troškova dobijenih radom vozila na međumesnoj autobuskoj liniji Kruševac-Đunis-Niš. Prikazano je anketiranje korisnika staničnih usluga kao i predlog mera za poboljšanje kvaliteta usluga preduzeća „Jugoprevoz“ Kruševac.

Reference

[1] P. Gladović, „Organizacija drumskog saobraćaja“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014.
[2] D. Golubović, „Istorija Jugoprevoza“
[3] P. Gladović, „Tehnologija drumskog saobraćaja“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2006.
[4] P. Gladović, „Informacioni sistemi u drumskom transportu“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014.
Objavljeno
2019-03-18
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo