PRORAČUN FLUKSEVA SINHRONIH MAŠINA SA STALNIM MAGNETIMA

  • Tamara Milovac
  • Dejan Jerkan
Ključne reči: SMSM, FEA, fluksni obuhvat, zasićenje

Apstrakt

U radu su date osnove metode konač­nih elemenata, koja je primenjena za izračunavanje fluks­nih obuhvata sinhronih mašina sa stalnim magnetima (SMSM). Na primeru sinhronog motora sa utisnutim stal­nim magnetima, izvršen je proračun fluksnih obuhvata, a zatim su prikazani i analizirani njihovi talasni oblici usled pobuđenosti statorskih namotaja, kao i onih koji su posledica pobuđenosti mašine stalnim magnetima.

 

Reference

[1] N. Bianchi and S.Bolognani, „Magnetic Models of Saturated Interior Permanent Magnet Motors based on Finite Element Analysis“, Conf. Rec. IEEE Ind. Appl. Soc. Annu. Meeting, pp 27-34, 1998.
[2] D. Jerkan, M.Gecić, D.Marčetić „IPMSM Inductances Calculation Using FEA“, Conf. Rec. INDEL 2014, pp 134-138, 2014.
[3] Venco Ćorluka, „Modeliranje sinkronog motora s unutarnjim permanentnim magnetima i koncentriranim namotom“, doktorski rad, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 2017.
[4] Besplatni, nekomercijalni softver FEMM 4.2 dostupan na veb stranici www.femm.info.
[5] S. J. Salon, Finite Element Analysis of Electrical Machines, Springer US, 1995, pp. 1–16.
Objavljeno
2023-03-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo