NUMERIČKO MODELOVANJE RASPODELE ELEKTRIČNOG POLJA I POTENCIJALA U IZOLACIONOM SLOJU VN KABLOVA U PRISUSTVU PUKOTINA

  • Aleksandra Višnjić
  • Karolina Kasaš-Lažetić
Ključne reči: VN kablovski vod, vektor jačine električnog polja, električni skalar potencijal, vodeno i električno grananje

Apstrakt

U ovom radu je izvršena analiza uti­ca­ja nepravilnosti u strukturi čvrstog dielektrika visokona­ponskog kabla, u vidu šupljina, nečistoća, kao i pojave električnog i vodenog grananja (eng. treeing), na raspo­delu električnog polja i električnog skalar potencijala unutar kabla. Svi proračuni su izvršeni pomoću COMSOL Multiphysics softverskog paketa, koji se bazira na metodi konačnih elemenata. Za potrebe analize, korišćen je mo­del jednožilnog kablovskog voda 64/110 kV tip A2XS (FL)2Y (stara oznaka XHE 49-A). Dobijeni rezultati su pokazali da pojava vodenog grananja dovodi do značaj­nih promena u raspodeli električnog polja i električnog skalar potencijala unutar kabla. Uočeno je drastično povećanje električnog polja na vrhovima grana koje predstavlja preduslov za dalju degradaciju izolacije, što u krajnjoj instanci dovodi do proboja.

 

Reference

[1] Stojan V. Nikolajević, Kablovska tehnika, JP Službeni list SRJ, Beograd, 2007.
[2] K. Kasaš-Lažetić, D. Herceg, G. Mijatović, D. Kljajić, M. Prša, Electromagnetic Field Produced by Single HV Cable, INDEL,2018, Banja Luka, pp. 1-5.
[3] IS-EMS 200:2019 Osnovni tehnički zahtevi za izbor i montažu energetskih kablova i kablovskog pribora u prenosnoj mreži
[4] E. F. Steennis, Water treeing – the behaviour of water trees in extruded cable insulation, 1989.
[5] T. Toyoda, S. Mukai, Y. Ohki, Y. Li, T. Maeno, Estimation of conductivity and permittivity of water trees in PE from space charge distribution measurements, IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation, 2001, pp. 111-116
[6] M. Acedo, I. Radu, F. Frutos, J.C. Filippini, P. Notingher, Water treeing in underground power cables: modelling of the trees and calculation of the electric field perturbation, Journal of Electrostatics, 2001, pp. 267-294
Objavljeno
2023-03-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo