УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДНОГ СИСТЕМА ПРИМЕНОМ LEAN МЕТОДОЛОГИЈЕ

  • Никола Андријашевић
  • Сања Бојић
Ključne reči: LEAN методологија, LEAN алати – 5S, Канбан, Мапирање тока вредности, Kanban

Apstrakt

У раду је описана примена LEAN методологије и њена примена у једном производном систему. Унапређење је спроведено у компанији Alutec d.o.o. из Србобрана. Представљене су теоријске основе LEAN методологије, и неки од алата који се користе у производним системима. У фокусу рада је опис произ­водног процеса хладњака за светлосне групе данашњих аутомобила. Ови производи имају широку примену у данашњој ауто индустрији. Такође, у фокусу су и примењени LEAN алати од којих су: 5S Канбан, Андон светла, Мапирање тока вредности.

Reference

[1] Лазић, М.: Технологија обраде метала резањем, Машински факултет, Крагујевац, 2002.
[2] Јанковић, П., Радовановић, М.: Савремени поступци обраде – пут ка еколошким технологијама, 1st International Conference Ecological safety in Post-Modern Environment, 26-27. јуна, Бања Лука,
[3] Маринковић, Г.: Специфичности и карактеристике производног програма у прехрамбеној процесној производњи, Факултет техничких наука, Чачак, 2012.
[4] Бојић С., LEAN алати, презентација са предавања, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2020. [5] Тодић, В., Пенезић, Н., Лукић, Д., Милошевић, М.: Технолошка логистика И предузетништво, ФТН издаваштво, Нови Сад, 2011.
[5] Тодић, В., Пенезић, Н., Лукић, Д., Милошевић, М.: Технолошка логистика И предузетништво, ФТН издаваштво, Нови Сад, 2011. [6] Бекер И., Морача С., Лазаревић М., Шевић Д., Тешић З., Рикаловић А. и др.: LEAN Систем. Нови Сад: Факултет техничких наука, 2020.
Objavljeno
2023-03-04