PROJEKAT AB STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA PREMA EVROKODU I SEIZMIČKA ANALIZA TORZIONO FLEKSIBILNIH SISTEMA

  • Stefan Novičić
Ključne reči: višespratna zgrada, statički proračun, dimenzionisanje, planovi oplate i armature

Apstrakt

Rad sadrži projekat AB konstrukcije stambeno poslovnog objekta u Novom Sadu spratnosti Po+Pr+4 prema zadatom arhitektonskom rešenju. Kon­strukcija objekata projektovana kao skeletni sistem koji je ukrućen zidnim platnima u dva ortogonalna pravca. Detalj­na analiza opterećenja i proračun uticaja sprovedeni su prema evropskim standardima, Evrokodovima. Projekat sadrži: analizu dejstava na konstrukciju, statički i dina­mički proračun, dimenzionisanje i planove armiranja karakterističnih konstruktivnih elemenata. U istraživačkom delu master rada obrađena je tema projektovanja seiz­mičkih otpornih konstrukcija klasifikovanih kao "torziono fleksibilnih sistema" i "ekvivalentnih zidnih sistema".

Reference

[1] EN 1990: 2002 Evrokod 0
[2] EN 1991: 2002 Evrokod 1
[3] EN 1992: 2002 Evrokod 2
[4] EN 1997: 2002 Evrokod 7
[5] EN 1998: 2002 Evrokod 8
[6] http//www.radimpex.rs – Uputstvo za Tower (7631).
[7] http//www.radimpex.rs – Uputstvo za Armcad 6.
Objavljeno
2019-03-16
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo