PROCENA STANJA, SANACIJA I OJAČANJE KONSTRUKCIJE NEDOVRŠENOG POSLOVNOG OBJEKTA NAKON DOGRADNJE

  • Aleksandar Radović
Ključne reči: Procena stanja, sanacija, dogradnja

Apstrakt

Rad obuhvata teorijske osnove za projektovanje ravnih krovova zgrada, detaljnu procenu stanja nedovršenog poslovnog objekta, kontrolni prora­čun u programskom paketu Tower 7 kao i mere za sana­ciju i ojačanje predmetne konstrukcije.

Reference

[1] Eurocode 0: Osnove proračuna konstrukcija – Beograd, februar 2006.
[2] Eurocode 1: Dejstva na konstukcije – Part 1-1: Zapreminske težine, sopstvene težine, korisna opterećenja za zgrade, Beograd, februar 2006.
[3] Eurocode 1: Dejstva na konstukcije – Part 1-3: Dejstva snega, Beograd, februar 2006.
[4] Eurocode 1: Dejstva na konstukcije – Part 1-4: Dejstva vetra, Beograd, februar 2006.
[5] Eurocode 2: Proračun betonskih konstrukcija – Part 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade, Beograd, februar 2006.
[6] Eurocode 7: Geotehnički poračun – Part 1-1: Opšta pravila, Beograd, februar 2006.
[7] Eurocode 8: Proračun seizmički otpornih konstrukcija – Part 1-1: Opšta pravila,seizmička dejstva i pravila za zgrade, Beograd, novembar 2009.
[8] M. Malešev, V. Radonjanin: material sa predavanja – Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
[9] M. Malešev, V. Radonjanin: material sa predavanja – Sanacija betonskih konstrukcija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
[10] Z. Brujić: material sa predavanja – Višespratne zgrade, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
[11] Momčilo Radović, Ravni krovovi - Održavanje i popravke, Građevinska knjiga 2006.
Objavljeno
2019-03-16
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo