VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA HIDROIZOLACIONOG SISTEMA KROVNE TERASE

  • Anđela Radojičić
  • Jasmina Dražić
Ključne reči: krovne terase, hidroizolacija, troškovi, vreme, optimizacija (rangiranje)

Apstrakt

U radu je prikazan postupak izbora optimalnog varijantnog rešenja hidroizolacije za zaštitu krovnih terasa od vlage i vode koja nije pod pritiskom na osnovu ekonomskih i tehničko-tehnološkog kriterijuma.

Reference

[1] Milić,B.: „Elementi i konstrukcije zgrada“ II deo, Univerzitet u Podgorici, Podgorica, 1999.
[2] Todorović, M., Bogner, M., Denić, N.:“O izolaciji”, Beograd, 2012.
[3] Trivunić, M., Matijević, Z.:“Tehnologija i organizacija građenja” - praktikum, Novi Sad, 2009.
Objavljeno
2019-03-16
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo