TESTNO OKRUŽENJE ZA RUKOVANJE METEOROLOŠKIM PODACIMA POMOĆU SPARQL UPITA

  • Stefan Stojaković
Ključne reči: RDF, SPARQL, GeoSPARQL, WeatherService

Apstrakt

U radu je prikazano proširenje SPARQL Playground aplikacije koje omogućuje rad sa geoprostornim podacima, kao i njihovo iscrtavanje. Dizajniran je i implementiran WeatherService koji je testiran na primeru podataka o vremenskim prilikama, pri grafičkom prikazu opasnosti od nevremena.

Reference

[1] W3C, " SPARQL Query Language for RDF ," [Online]. Available https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
[2] Open Geospatial Consortium ,"OGC GeoSPARQL - A Geographic Query Language for RDF Data" [Online], Available: http://www.opengis.net/doc/IS/geosparql/1.0, 2012
[3] M. Gavrić, Standardi i modeliranje EES - beleške sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2019.
[4] https://rdf4j.org (pristupljeno u martu 2022.)
[5] Sparx Systems, " Enterprise Architect", https://sparxsystems.com/products/ea/ (pristupljeno u martu 2022.).
[6] SPARQL Playground, [Online] SIB Swiss Institute of Bioinformatics, sparql-playgrund.sib.swiss/help/doc/ about (pristupljeno u martu 2022.).
[7] P. Kaljević, Testno okruženje za graficki prikaz geoprostornih podataka na osnovu SPARQL upita, Novi Sad, 2021.
Objavljeno
2023-01-08
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo