ERGONOMSKE KARAKTERISTIKE VILJUŠKARA NA UTICAJ RUKOVAOCA I BEZBEDNOSNI USLOVI KORIŠĆENJA VILJUŠKARA

  • Ervin Molnar
Ključne reči: ergonomija, viljuškar, viljuškarista, bezbednost, povrede

Apstrakt

Osnovni cilj ovog rada jeste sagleda­vanje ergonomskih karakteristika kabine viljuškara, bezbednosnih uslova korišćenja viljuškara i davanje predloga za njihovo unapređenje kako bi se smanjio zamor viljuškariste, a povećao komfor i produktivnost. U ovom radu prikazani su ergonomski aspekti unutrašnjosti kabine čeonih viljuškara na operatera - viljuškaristu, na koje delove tela najviše deluju i analizirani su praktični rezultati gde je najveći problem okarakterisan kao bol u lumbalnom delu leđa.

Reference

[1] Gajšek B., Dukić G., Opetuk T.: Review of ergonomic solutions to protect from injuries of lower back in case of forklift drivers, conference paper, 2015
[2] Molnar E. : Ergonomske karakteristike viljuškara na uticaj rukovaoca i bezbednosni uslovi korišćenja viljuškara, Master rad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2022
[3] Radović D., : Prilog 2 UP-47.04.01-006_v2_sr –Rad viljuškarom, NAFTAGAS Transport, 2015
[4] https://www.safer.ca/docs/Forklift.pdf (Oktobar 2022)
Objavljeno
2023-01-04