НИВЕЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ ПРИМЕНОМ HEIJUNKЕ

  • Мирјана Дабић
  • Сања Бојић
Ključne reči: Оптимизација, Lean филозофија, lean алати, Heijunka, логистика, интралогистика, Heijunka

Apstrakt

У раду су дате теоријске основе LEAN методологије и представљени су неки од основних LEAN алата. Посебан акценат је стављен на примену LEAN алата - Heijunka, у конкретнom примеру за нивелисање процеса машинске обраде.

Reference

[1] Др Бојић С.: Презентација: LEAN алати, ФТН, Нови Сад, 2020.
[2] Бекер И., Лазаревић М., Морача С., Радловачки В., Рикаловић А., Тешић З., Шевић Д.: LEAN систем, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2017.
[3] Вомак Џ., Џонс Д.: Филозофија LEAN концепта, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2012.
[4] Шинго С., „A revolution in manufacturing: The SMED system“. Productivity Press, Станфорд, 1985.
[5] Шинго С., „A Study of the Toyota Production System“, Productivity Press, 2008.
Objavljeno
2023-01-04