UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM PREDUZEĆEM

  • Miloš Marković Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6 21102 Нови Сад, igorbp@uns.ac.rs
  • Igor Peško
Ključne reči: Upravljanje građevinskim preduzećem, osnivanje firme, marketing i prodaja u građevinarstvu

Apstrakt

Predmet ovog rada je prikaz sektora koji su od velikog značaja u procesu vođenja građevinskog preduzeća, kao i odgovarajući statistički podaci za neke od tih sektora. Obrađeni su i elementarni nivoi strukturiranja građevinskih kompanija, u zavisnosti od njihove veličine.

Reference

[1] https://tmconsulting.co.rs/osnivanje-preduzeca/ (pristupljeno u oktobru 2022.)
[2] https://blog.pausal.rs/preduzetnik-pausalac-i-knjigas/ (pristupljeno u oktobru 2022.)
[3] https://www.srdjansimic.com/biznis-plan/misijavizija-ciljevi/ (pristupljeno u oktobru 2022.)
[4] https://www.peoplehum.com/glossary/companypolicy (pristupljeno u oktobru 2022.)
[5] https://smallbusiness.chron.com/strategic-goal-74875.html (pristupljeno u oktobru 2022.)
Objavljeno
2023-06-07